Pædagogisk tilgang

Vi arbejder ud fra nøgleord som tryghed, struktur og forudsigelighed.
Gennem en genkendelig struktur og forudsigelige rammer oplever børnene og de unge tryghed ved det velkendte på kolonien.
Når rammerne og strukturen er velkendt, er det lettere at være barn og deltage i det sociale fællesskab med de andre børn og voksne.
På kolonien igangsætter vi alders- og interesseopdelte aktiviteter, der fremmer venskaber mellem jævnaldrende børn i mindre grupper. Samtidig vægter vi en mangfoldig børnegruppe, så der er mulighed at danne venskaber og familiemæssige forhold mv.
Det sociale fællesskab betyder meget på kolonierne, hvor vi også har fokus på sund kost, røde kinder, succesoplevelser samt selværds- og selvtillidsudviklende aktiviteter.
Vi arbejder pædagogisk med at give børnene og de unge sociale redskaber til at indgå i fællesskaber med andre.

Weekendkoloniernes medarbejdere består af uddannede pædagoger og pædagogmedhjælpere. Vi arbejder som minimum 1:5, så der er tid og plads til den enkelte.


Vi møder børnene og de unge i øjenhølde med respekt for forskelligheder. Børnene og de unge bliver mødt af voksne, som har tid til at lytte og er interesserede i at forstå barnets intentioner.
Image