Tilbud

Placeholder

Ungekoloni Solvognen

Koloni Solvognen er Weekendkoloniernes socialpædagogisk aflastningstilbud til unge mellem 13 og 18 år med særlige udfordringer.
Vi er et professionelt alternativ til aflastningsfamilier og et supplement til plejefamilier og døgnanbringelse. Formålet er, at støtte op om den enkelte unges udvikling – følelsesmæssigt, personlighedsmæssigt og socialt.


Læs mere

Aflastningskoloni Karlsvognen

Trænger dit barn til nye rammer – og nye voksne, som ser på barnet med friske øjne?
Aflastningskoloni Karlsvognen er vores socialpædagogiske weekend- og ferietilbud til børn på 6-14 år.

Læs mere

Placeholder
Placeholder

Støtte/kontakt team

Weekendkolonier tilbyder støtte- og kontaktarbejde, hvor det enkelte barn tilknyttes en støtte-og kontaktperson. Støtte- og kontaktteamets primære funktion er at yde en kvalificeret socialpædagogisk indsats over for børn og unge med særlige udfordringer, der har brug for ekstra støtte i hverdagen.


Læs mere

Familiekolonier på Weekendkolonierne

Familiekolonierne er en ferieform for hele familien. Vi henvender os til familier, som oplever udfordringer i hverdagene.

Læs mere

Placeholder