Tilbud


Ungekoloni Solvognen

Koloni Solvognen er Weekendkoloniernes socialpædagogisk aflastningstilbud til unge mellem 13 og 18 år med særlige udfordringer.
Vi er et professionelt alternativ til aflastningsfamilier og et supplement til plejefamilier og døgnanbringelse. Formålet er, at støtte op om den enkelte unges udvikling – følelsesmæssigt, personlighedsmæssigt og socialt.

Læs mere
Placeholder

Aflastningskoloni Karlsvognen

Trænger dit barn til nye rammer – og nye voksne, som ser på barnet med friske øjne?
Aflastningskoloni Karlsvognen er vores socialpædagogiske weekend- og ferietilbud til børn på 6-14 år.

Læs mere
Placeholder

Støtte/kontakt team

Weekendkolonier tilbyder støtte- og kontaktarbejde, hvor det enkelte barn tilknyttes en støtte-og kontaktperson. Støtte- og kontaktteamets primære funktion er at yde en kvalificeret socialpædagogisk indsats over for børn og unge med særlige udfordringer, der har brug for ekstra støtte i hverdagen.

Læs mere
Placeholder

Familiekolonier på Weekendkolonierne

Familiekolonierne er en ferieform for hele familien. Vi henvender os til familier, som oplever udfordringer i hverdagene.

Læs mere
Placeholder

RIDNING FOR ALLE HOS WEEKENDKOLONIERNE

Vi er rigtig glade og stolte over, vi har fået etableret et rigtig godt venskab med den lokale rideskole. Rideskolen har gennem mere end 25 år haft ryttere med mange forskelige udfordringer og diagnoser. Det spænder lige fra ADHD til autisme, angst, depressioner og diverse fysiske og/eller psykiske handicap.

Placeholder