Weekendkolonierne

Velkommen

her kommerbarnet i centrum

Weekendkolonierne er en professionel institution, som vægter en høj pædagogisk faglighed, glade børn, sund mad, udviklende aktiviteter og kompetente medarbejdere.
Vi har en bred vifte af tilbud rettet mod børn og unge med særlige behov. På kolonierne får børn og unge et frirum fra hverdagens krav i genkendelige rammer og med en tydelig struktur for weekenden. Når rammerne er kendte, er det meget lettere at være barn og opleve og udforske det sociale fællesskab med andre børn og voksne.
Vi vægter en bred og mangfoldig børnegruppe, således at der er mulighed for, at skabe venskaber på tværs af køn, alder, diagnoser, familieforhold mv. Det sociale område og fællesskabet betyder meget på kolonierne, hvor vi har fokus på succesoplevelser, selvværd, selvtillid og røde kinder.
Vi arbejder tæt sammen med sagsbehandlere og pårørende, hvor vi er kendte og værdsatte for vores indsats på det pædagogiske område.
Medarbejdergruppen består af uddannede pædagoger og pædagogmedhjælpere, der arbejder i øjenhøjde og med respekt for vores børn og unge. Vi er autentiske, fagligt dygtige og hjertevarme.

Vi glæder os til at møde dig!


Ridning for alle hos weekendkolonierne


- samarbejde med den lokale rideskole.

  • rideskole

Vi er rigtig glade og stolte over, vi har fået etableret et rigtig godt venskab med den lokale rideskole. Rideskolen har gennem mere end 25 år haft ryttere med mange forskelige udfordringer og diagnoser. Det spænder lige fra ADHD til autisme, angst, depressioner og diverse fysiske og/eller psykiske handicap.

Ridning aktiverer og styrker både muskulære-, nervemæssige- og sociale kundskaber. Denne påvirkning åbner op for frontallapperne, som muliggør læring og udvikling.

Om man er tilknyttet vores weekendkolonier eller støtte/kontakt-team, har man altid mulighed for ridning enten på hold eller individuelt.

Støtte og samarbejdspartnere