Aflastning hjælper både barn og familie

Weekendkolonierne er en professionel institution, som vægter en høj pædagogisk faglighed, glade børn, sund mad, udviklende aktiviteter og kompetente medarbejdere.
Vi har en bred vifte af tilbud rettet mod børn og unge med særlige behov. På kolonierne får børn og unge et frirum fra hverdagens krav i genkendelige rammer og med en tydelig struktur for weekenden. Når rammerne er kendte, er det meget lettere at være barn og opleve og udforske det sociale fællesskab med andre børn og voksne.

Aflastningstilbud – med eller uden diagnose

Når barnet har det svært, kan en weekend være lang for både barnet selv, eventuelle søskende og forældrene. De daglige aktiviteter med skolegang, fritidsaktiviteter og mere eller mindre faste punkter på dagen har tendens til at smuldre og blive til ’ingenting’ – og ’ingenting’ skaber som oftest uro. Vores tilbud omfatter ikke kun børn og unge i form af ADHD-aflastning eller autisme-aflastning. Aflastningstilbuddet gælder alle børn og unge – med og uden diagnoser – der trænger til nye rammer hver anden weekend.
Aflastningstilbuddet giver luft derhjemme og er noget, som alle parter ser frem til. Barnet eller den unge glæder sig til at møde sine weekend-venner og pædagogerne. Og efter et par dejlige dage med frisk luft og nye oplevelser er det godt at komme hjem igen

Aflastning i en rummelig gruppe

Vi vægter en bred og mangfoldig børnegruppe, så der er mulighed for at skabe venskaber på tværs af køn, alder, diagnoser, familieforhold mv. Aflastning af børn og unge med fx ADHD eller autisme står med andre ord ikke alene, idet vi mener, at det er sundt at kunne spejle sig i en blandet gruppe. Det sociale område og fællesskabet betyder meget på vores koloniers aflastningstilbud, hvor vi har fokus på succesoplevelser, selvværd, selvtillid og røde kinder.

Vi arbejder tæt sammen med sagsbehandlere og pårørende, hvor vi er kendt og værdsat for vores aflastningstilbud og øvrige indsats på det pædagogiske område.
Medarbejdergruppen består af uddannede pædagoger og pædagogmedhjælpere, der arbejder i øjenhøjde og med respekt for vores børn og unge. Vi er autentiske, fagligt dygtige og hjertevarme.

Vi glæder os til at møde dig!