Ungekoloni Solvognen


Koloni Solvognen er Weekendkoloniernes socialpædagogisk aflastningstilbud til unge mellem 13 og 18 år med særlige udfordringer.


om


Vi er et professionelt alternativ til aflastningsfamilier og et supplement til plejefamilier og døgnanbringelse. Formålet er, at støtte op om den enkelte unges udvikling – følelsesmæssigt, personlighedsmæssigt og socialt.

Vi lægger vægt på, at de unge skal opleve og udfordres med spændende og relevante aktiviteter som koncerter, museer, ture rundt i Københavns kvarterer, pigeaftner og drengeaftner, filmaftner, danseevents og madlavning. Herudover inddrager vi altid de unge og sammensætter weekendens program i forhold til de unges pædagogiske udviklingsmuligheder og ønsker.
På Solvognen lægger vi pædagogisk vægt på, at de unge skal få oplevelser med i bagagen, som støtter selvværdet og øger selvtilliden, så de unge er klar til at møde ungdommens mange krav og forviklinger, og de kan udvikle sig til at være selvsikre voksne, som træffer gode beslutninger.
Medarbejderstaben på Solvognen er kompetente og professionelle voksne, som har fokus på at skabe et trygt og forudsigeligt miljø, hvor der er mulighed for at arbejde med indre kaos, have det sjovt, indgå i fællesskabet og få gode snakke om relevante ungdomsproblematikker. Spredningen i alderen hos medarbejderne gør, at de unge kan relatere og sparre med de voksne på en anden måde end i hjemmet.


Målgruppe

På Solvognen deltager unge teenagere mellem 13 og 17 år.
Vi visiterer ikke voldlige og udadreagerende unge.
Herudover er det ikke muligt at visitere unge med fysiske handicaps grundet vores fysiske rammer.


Metode

  • Vi tager udgangspunkt i de unges nære relationer og deres behov for stabile og trygge voksne, der er vigtige for udviklingen af den unge.
  • Vi tager udgangspunkt i de unges muligheder og styrker.
  • Vi skaber muligheder for, at alle unge får en plads i et forpligtende fællesskab med kammerater og voksne.
  • Vi er rammerne for rumlige aktiviteter og læringsmiljøer, der vægter mangfoldighed og forskellighed i indsatsen for at inkludere flere unge, og hvor den pædagogiske praksis tager hensyn til, at alle lærer og udvikler sig på forskellige måder.
  • Vi fokuserer på udviklingen af de unges personlige og sociale/kulturelle kompetencer
  • Vi har tydelige rammer, men kræver ikke at den unge deltager i alle tilbudte aktiviteter, da vi har fokus på, hvad den unge kan magte og på, at en aflastningskoloni også er et frirum, hvor den unge kan puste ud.

Flere tilbud

forløb

Fredag
– Den unge bliver hentet i minibus i eget hjem, på skolen, på SFO eller et andet på forhånd aftalt sted. Det er altid en medarbejder, som er chauffør, så den unge bliver hentet af et kendt ansigt.
– Ankomst til lejligheden
– Aftensmad, lækkert tilberedt og hovedsagligt økologisk
– Aftentur eller film og hygge
– Godnat og sov godt
Lørdag
– Morgenmad med nybagte boller og et bredt udvalg af morgenmadsprodukter
– Fællesaktivitet
– Frokost
– Eftermiddagsaktiviteter
– Aftensmad
– Aftenhygge
– Godnat og sov godt

Søndag
– Løbetur for de morgenfriske
– Brunch d’ lux med pølser, bacon og andre lækkerier
– Formiddagsaktiviteter
– Hjemtur med afgang fra lejligheden omkring kl. 13