Støtte/kontakt Team


Weekendkolonier tilbyder støtte- og kontaktarbejde, hvor det enkelte barn tilknyttes en støtte-og kontaktperson. Støtte- og kontaktteamets primære funktion er at yde en kvalificeret socialpædagogisk indsats over for børn og unge med særlige udfordringer, der har brug for ekstra støtte i hverdagen.


Målgruppe

Målgruppen er børn og unge i alderen 6 til 17 år med særlige behov. Vi arbejder i henhold til Servicelovens § 52, stk. 3, nr. 6.
Vores fokus er på barnets behov, hvorfor prisen afhænger af den enkelte opgave. Vi har retvisende priser og kan desuden tilbyde skræddersyede pakkeløsninger.


om

I støtte- og kontaktteamet arbejder vi socialpædagogisk på at frigøre ressourcer, bryde uhensigtsmæssige mønstre og sætte positive udviklinger i gang hos barnet.

Hvordan timerne i selskab med støtte- og kontaktpersonen bruges, aftales individuelt i forhold til, hvad der giver mest mening for det enkelte barn. Udpluk af forskellige måder at bruge tiden med støtte- og kontaktpersonen kan være hjælp til lektier, madlavning, motionsaktiviteter, stimulerende aktiviteter for kognitiv udvikling, overnatning uden for hjemmet, støttende samtaler og ture til Københavns mangfoldige kulturelle tilbud som museer, koncerter eller foredrag.

Der kan være mange årsager til, at børn og unge får tilknyttet en støtte- og kontaktperson, så alle samarbejder tager udgangspunkt i det enkelte barn. Vi arbejder altid ud fra et inddragende perspektiv, således at vi samarbejder tæt med barnets pårørende, kommuner, skoler og netværk, der har betydning for barnets trivsel. Vi har erfaring med, at dette tætte samarbejde gør, at støtte- og kontaktteamets funktion kan understøtte netop de relevante udviklingsmuligheder, som barnet har lige i øjeblikket.

Medarbejdergruppen består af pædagogiske og professionelle voksne, som har en god forståelse for at indgå i barnets hverdag på en støttende måde. Respekt, værdighed og omsorg er bærende begreber for måden, som støtte- og kontaktpersonen involverer sig i barnets liv. Klik på dette link hvis du vil læse mere om støtte kontaktperson.