Målgruppe

I det overordnede perspektiv er målgruppen for alle vores tilbud og aktiviteter børn og unge i alderen fra cirka 6-17 år. Der vil dog altid være plads til individuelle vurderinger. Se mere om de specifikke målgrupper ved at klikke på de forskellige tilbud.


Vi modtager og arbejder med børn og unge:

• som har psykosociale problemstillinger
• som isolerer sig socialt, i fritiden og på skolen
• som har en diagnose inden for ADHD, Tourettes syndrom, Aspergers syndrom og forstyrrelser inden for autismespektret
• som har behov for et overskueligt og struktureret miljø
• som har behov for voksenstøtte


Vi modtager ikke børn:

• som sidder i kørestol
• som har alvorligt syns- og hørehandicap
• som er voldsomt udadreagerende
• som har sværere diagnosticerede, psykiske sygdomme
• som har et misbrug