Støtte kontaktperson –
en støtte for det unge liv


Alle børn og unge har brug for at lære, hvordan man bliver voksen, og hvilken rolle man selv har mht. at få et godt liv.
Men ikke alle børn og unge har stabile voksenkontakter at støtte sig til. De kan have brug for en professionel støtte kontaktperson, der møder den unge med friske øjne – uden fordomme.


En støtte kontaktperson, der matcher den unge

Vi tilbyder at knytte en professionel støtte kontaktperson til den unge, der oplever at have udfordringer i hverdagen . Vores mål vil altid være at inddrage relevante personer og institutioner omkring den unge. Vi inddrager pårørende, forældre, kommunen etc. Vi ved, at et tæt samarbejde er med til at skabe succes og et tillidsfuldt forhold til støtte kontaktpersonen, der involverer sig i den unges liv.

Vi vælger omhyggeligt støtte kontaktpersonen i forhold til den specifikke unge ud fra vores menneskeforståelse og faglige vurdering.


Støtte kontaktpersonen skubber i positiv retning

Vores støtte kontaktperson fokuserer på barnets behov. Det indebærer bl.a., at vi arbejder med at pege på og bryde uheldige adfærdsmønstre for at starte en mere frugtbar og positiv retning – fx en mere positiv holdning til skolen.

De unges behov er vidt forskellige. Vores støtte kontaktperson aftaler individuelt, hvad der fokuseres på. Det kan være lektier, sport, orden i eget liv etc. hvor vi arbejder for at skabe sunde og positive vaner og en dybere forståelse for sig selv.

Der er også tid til ture til fx København eller bare en gåtur med en pædagogisk voksen – en god gåtur fremmer altid en god snak i øjenhøjde.

Klik her for at læse mere om ungerådgivning eller familierådgivning.